เกี่ยวกับเรา

เรามุ้งหวังที่จะผลิดข้าวและผลิตผลทางการเกษตรที่ไร้สารพิษเพื่อท่าน