ปรับพื้นที่

เมื่อส้อมองปีที่แล้ว ผมได้เริ่มปรับพื้นที่นาประมาณ เกือบๆ ยี่สิบไร่ ที่มีอยู่โดยเริ่มขุดบ่อน้ำ ๑ บ่อ แล้วนำดินไปถมที่ต่าง ๆ ในนาเพื่อใช้เป็นที่อยุ่อาศัย พร้อมทำถนน(คันนานั้นเอง) เพื่อให้รถวิ่งขนปุ๋ย ข้าว เข้าออกได้ง่าย